Полунощница воскресная

Иерей: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, Иже везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Отче наш, Иже еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Яко Твоé есть Цáрство, и си́ла, и слáва, Отцá, и Сы́на, и Святáго Духа, ны́не и при́сно, и во вéки векóв.

Хор: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

И абие глаголем троичный канон настоящего гласа, и по нем абие:

Припевы Григория Синаита:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну, / сла́вити Тя Бо́га Сло́ва, / Его́же трепе́щут и трясу́тся Херуви́ми, / и славосло́вят Си́лы Небе́сныя, воскре́сшаго тридне́вно из гро́ба / Христа́ Жизнода́вца, стра́хом просла́вим.

Воспои́м вси боголе́пно пе́сньми Боже́ственными, / Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Боже́ственнаго, / Триипоста́сную Держа́ву, еди́но Ца́рство и Госпо́дьство.

Юже пою́т вси земноро́днии, / и славосло́вят Си́лы Небе́сныя, / от всех ве́рно поклоня́емую, / Еди́ницу по существу́, Триипоста́сную.

Господонача́льную Херуви́м / и Богонача́льную без сравне́ния Серафи́м, / неразде́льную Тро́ицу во Еди́нице, / су́щее Богонача́лие, Тя велича́ем.

Отцу́ Безнача́льному и Бо́гу, / Собезнача́льному Сло́ву со Ду́хом покланя́юся: / неразлу́чное еди́но соединя́емое Существо́, / тричи́сленную Еди́ницу пе́сньми почти́м.

Лучеза́рная Твоя́ мо́лния возсия́й ми, / Бо́же мой, Триипоста́сне Вседе́телю, / и дом мя покажи́ Твоея́ непристу́пныя сла́вы, / све́тел и светоно́сен и неизме́нен.

Его́же трепе́щут и трясу́тся Херуви́ми, / и славосло́вят Ангельская Во́инства, / от Де́вы неизрече́нно вопло́щшагося / Христа́ Жизнода́вца, стра́хом просла́вим.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Отче наш, Иже еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Яко Твоé есть Цáрство, и си́ла, и слáва, Отцá, и Сы́на, и Святáго Духа, ны́не и при́сно, и во вéки векóв.

Хор: Ами́нь.

Ипакои гласа. Глас 1

Разбо́йничо покая́ние рай окра́де, / плачь же мироно́сиц ра́дость возвести́, / я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же, / подая́й мирови ве́лию ми́лость.

Глас 2

По стра́сти ше́дша во гроб жены́, / во е́же пома́зати те́ло Твое́, Христе́ Бо́же, / ви́деша Ангелы во гро́бе, и ужасо́шася: / глас бо слы́шаху от них, я́ко воскре́се Госпо́дь, / да́руя мирови ве́лию ми́лость.

Глас 3

Удивля́я виде́нием, / ороша́я глаго́лании, блиста́яйся Ангел мироно́сицам глаго́лаше: / что жива́го и́щете во гро́бе; / воста́ истощи́вый гро́бы. / Тли Премени́теля разуме́йте Непреме́ннаго. / Рцы́те Бо́гови: коль стра́шна дела́ Твоя́, / я́ко род спасл еси́ челове́ческий.

Глас 4

Яже Твоего́ пресла́внаго воста́ния, предте́кша мироно́сицы, / апо́столом пропове́даху Христе́, / я́ко воскре́сл еси́ я́ко Бог, / подая́ мирови ве́лию ми́лость.

Глас 5

Ангельским зра́ком ум смуща́юща, / и Боже́ственным воста́нием душе́ю просвеща́емы, / мироно́сицы апо́столом благовествова́ху: / возвести́те во язы́цех Воскресе́ние, / Го́споду соде́йствующу чудесы́, / подаю́щему нам ве́лию ми́лость.

Глас 6

Во́льною и животворя́щею Твое́ю сме́ртию, Христе́, / врата́ а́дова сокруши́в, я́ко Бог, / отве́рзл еси́ нам дре́вний рай, и воскре́с из ме́ртвых, / изба́вил еси́ от тле́ния живо́т наш.

Глас 7

Иже наш зрак восприе́мый, / и претерпе́вый Крест пло́тски, / спаси́ мя воскресе́нием Твои́м Христе́ Бо́же, / я́ко человеколю́бец.

Глас 8

Мироно́сицы Жизнода́вца предстоя́ща гро́бу, Влады́ку иска́ху в ме́ртвых, Безсме́ртнаго, и ра́дость благове́щения от А́нгела прие́мша, апо́столом возвеща́ху: я́ко воскре́се Христо́с Бог, подая́й мирови ве́лию ми́лость.

Го́споди поми́луй. (40 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Именем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Хор: Ами́нь.

И молитва Пресвятей Троице, творение Марка монаха

Всемогу́щая и Животворя́щая Свята́я Тро́ице и светонача́льная, я́же мíрную вся́кую и премирную тварь, за еди́ну бла́гость от не су́щих приведы́й, и промышля́я и содержа́. Иже по про́чих Твои́х неизрече́нных о земно́м ро́де благодея́ниих, и покая́ние нам ра́ди плотска́го неможе́ния до сме́рти дарова́вый: не оста́ви нас окая́нных в лука́вых на́ших дея́ниих умре́ти, ниже́ злонача́льнику и зави́стцу, и губи́телю посме́шство бы́ти. Зри́ши бо Благосе́рде, ели́к у́бо о́наго на нас наве́т и вражда́, ели́ко же и на́ше страстова́ние, и сла́бость, и небреже́ние. Но неоску́дныя Твоя́ бла́гости соде́лай на нас, мо́лим на вся́кий день и час прогне́вающии Тя честны́х и животво́рных за́поведей преступле́нием. И вся у́бо всего́ преше́дшаго живота́ на́шего, и до ны́нешняго часа́ согреше́нная на́ми, в дея́ниих, или́ глаго́ланиих, или́ в помышле́ниих, оста́ви и прости́. Сподо́би же нас, про́чее сконча́ти житие́ в покая́нии, и умиле́нии, и соблюде́нии святы́х Твои́х повеле́ний. А́ще у́бо сла́достию прельсти́вшеся, многообра́зне согреши́хом, или́ ме́рзкими похотьми́ неполе́зными и вре́дными обольсти́вшеся препроводи́хом: а́ще гне́вом и я́ростию подви́гшеся безслове́сною, кого́ бра́та на́шего оскорби́хом, а́ще язы́ком неизбе́жных и стро́потных и кре́пких сете́й объя́хомся: а́ще ко́им чувств на́ших, или́ все́ми, во́лею или́ нево́лею, ве́дуще или́ не ве́дуще, от восхище́ния, или́ поуче́ния безу́мно поползо́хомся: а́ще же лука́выми по́мыслы и су́етными со́весть оскверни́хом: а́ще ли ко́им други́м о́бразом прегреши́хом, от предприя́тия и обы́чая томи́ми зла́го: прости́ нам, и оста́ви вся Всеще́дре, Пребла́же и Многоми́лостиве: и да́руй нам про́чее бо́дрость и си́лу, во е́же твори́ти во́лю Твою́ бла́гу, и благоуго́дну и соверше́нну: да нощна́го и мра́чнаго зла, светови́дным покая́нием преме́ншеся, и я́ко во дни благообра́зно ходя́ще, и очище́ни объяви́мся человеколю́бию Твоему́ недосто́йнии, воспева́юще Тя и велича́юще во ве́ки, ами́нь.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор: Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй. (Трижды) Благослови́.

И бывает отпуст от священника:

Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

И священник творит прощение.

×