Молитва при вкушении просфоры и святой воды

Го́споди Бо́же мой, да бу́дет дар Твой святы́й: просфора́ и свята́я Твоя́ вода́ во оставле́ние грехо́в мои́х, в просвеще́ние ума́ моего́, во укрепле́ние душе́вных и теле́сных сил мои́х, во здра́вие души́ и те́ла моего́, в покоре́ние страсте́й и не́мощей мои́х по безпреде́льному милосе́рдию Твоему́ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери и всех святы́х Твои́х. Ами́нь.

×